Hialmar Rendahl

Född i Jönköping 1891, död i Stockholm 1969.

Fil.Dr. och docent i zoologi 1924.

Professor vid Naturhistoriska Riksmuseets Vertebratavdelning 1933-1958. Fortsatte sin forskargärning fram till sin död.

Det konstnärliga intresset fanns med sedan ungdomsåren, bl a som karikatyrtecknare i studenttidningen "PHi-Ex".

Hela sitt vuxna liv arbetade Rendahl på fritiden med att utveckla och fördjupa sitt konstnärsskap, med en mycket stor produktion som resultat. Det mogna måleriet karakteriseras främst av personligt präglad nonfigurativa motiv i tempera, gouche, akvarell, olja och krita.

Många av samtidens stora konstnärer fanns i bekantskapskretsen, och inspirerade honom genom sina bedömningar, bl a Isaac Grünewald. (Se även Svenskt konstnärslexikon, sidan 467.)


Copyright (C) 2006-2008 by the Estate of Hialmar Rendahl.
All Rights Reserved.